Hợp Đồng Mua Bán Chung Cư Đông Đô

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG ĐÔ-BQP

 

 
   
 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG

Số: ………./HĐMB-CTĐĐ

Về việc mua bán căn hộ chung cư cao tầng Công trình

công cộng hành chính đơn vị ở thuộc dự án: Khu tái định cư, bãi đỗ xe, cây xanh tập trung và công trình công cộng hành chính đơn vị ở tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

 

- Căn cứ Luật dân sự được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005;

- Căn cứ vào Luật kinh doanh bất động sản ngày 29/06/2006;

- Căn cứ vào Luật nhà ở ngày 29/11/2005;

- Căn cứ vào Quyết định giao đất số: 2293/QĐ-UBND ngày15/5/2009 của UBND thành phố Hà Nội;

- Căn cứ Quyết định số: 5347/QĐ – UBND ngày 20/10/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh nội dung Quyết định số; 2293/QĐ-UBND ngày15/5/2009 của UBND Thành phố;

- Căn cứ Quyết định số: 2396/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh nội dung các quyết định số: 2293/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 và quyết định số: 5347/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND thành phố Hà Nội;

- Dự án đầu tư xây dựng “Khu tái định cư, bãi đỗ xe, cây xanh tập trung và công trình công cộng hành chính đơn vị ở”;

- Căn cứ vào Giấy Chứng Nhận Đầu Tư điều chỉnh số: 01121000260 ngày 14/5/2010 của UBND thành phố Hà Nội;

- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:0104580517 ngày 0505/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;

- Căn cứ Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số: 18/HĐHTKD ngày 21/6/2010 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Phát triển Đông Đô – BQP và Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Đô – BQP về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tái định cư, bãi đỗ xe, cây xanh tập trung và công trình công cộng hành chính đơn vị ở;

- Căn cứ Quyết định số: 262/QĐ-ĐĐ  ngày 25/9/2008 của Công ty Đông Đô về việc phê duyệt thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư, bãi đỗ xe, cây xanh tập trung và công trình công cộng hành chính đơn vị ở;

- Căn cứ vào Hồ sơ thiết kế Công trình công cộng hành chính đơn vị ở tại ngõ 106 Hoàng Quốc Việt (nay là ngõ 100) do Công ty tư vấn và thiết kế xây dựng AST lập đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 2014, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Đô- BQP Chúng tôi gồm:

I. BÊN BÁN NHÀ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ĐỒNG ĐÔ – BQP (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Địa chỉ: Tầng 4 – Tòa nhà Gami – Số 11 Phạm Hùng – Mỹ Đình – Từ Liêm -  Hà Nội

Điện thoại:  04 62938149                          Fax: 04 37958465

          Số tài khoản: 21210000078108  tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ

Mã số thuế:          0104580517

Đại diện:     Ông Nguyễn Thành Hoan              

Chức vụ :    Tổng Giám đốc

  1. BÊN MUA NHÀ ( Sau đây gọi tắt là bên B):

Tên tổ chức/Ông (bà): .........................................................................................

          Số ĐKKD/ Số CMND: ..................... cấp ngày ....................., tại ......................

.......................................................................................................................................

Trụ sở/ Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................

.............................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................................

Điện thoại: ............................................................................................................

Đại diện (nếu là tổ chức):.....................................................................................

XÉT RẰNG

Bên A là chủ đầu tư hợp pháp theo pháp luật Việt Nam đối với Dự án Khu tái định cư, bãi đỗ xe, cây xanh tập trung và công trình công cộng hành chính đơn vị ở tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm,  phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Bên B có nhu cầu mua nhà, đã đăng ký mua nhà và được Bên A chấp thuận được mua căn hộ số ..........., tầng ........., ban công............, cửa chính hướng .........thuộc Dự án Khu tái định cư, bãi đỗ xe, cây xanh tập trung và công trình công cộng hành chính đơn vị ở tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Sau khi thoả thuận, hai bên nhất trí ký kết bản hợp đồng mua bán nhà chung cư (sau đây gọi là “Hợp đồng”) với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: THÔNG TIN CĂN HỘ

Bên A đồng ý bán và Bên B đồng ý mua Căn hộ số ......., tầng ........., ban công ..........., cửa chính hướng ..............(sau đây gọi là “Căn hộ”) tại Công trình công cộng hành chính đơn vị ở thuộc dự án Khu tái định cư, bãi đỗ xe, cây xanh tập trung và công trình công cộng hành chính đơn vị ở tại xã Cổ Nhuế huyện Từ Liêm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội với những đặc điểm sau đây:

1.1 Đặc điểm Căn hộ được thể hiện chi tiết trên bảng thông tin và bản vẽ Căn hộ kèm theo.

          1.2 Diện tích xây dựng thực tế của căn hộ............m2, bao gồm: Diện tích sàn căn hộ, diện tích ban công và lô gia của căn hộ đó được tính theo kích thước từ tim tường chung và tường ngoài bao quanh căn hộ, trong đó:

          - Diện tích sàn căn hộ bao gồm cả diện tích cột, hộp kỹ thuật, tường xây trong phạm vi căn hộ.

- Tường chung là tường ngăn giữa hai căn hộ.

- Tường bao ngoài là tường ngăn giữa căn hộ với hành lang, lối đi, khu vực cầu thang và mặt ngoài căn hộ. 

1.3 Diện tích sử dụng căn hộ tính theo Thông tư số: 03/2014/TTBXD ngày 20/02/2014 của Bộ Xây dựng là:..............m2, diện tích sử dụng riêng của căn hộ mua bán được tính theo kích thước thông thủy và được ghi vào Giấy chứng nhận cấp cho người mua, bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong căn hộ và diện tích ban công, lô gia (nếu có) gắn liền với căn hộ đó; không tính tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ và diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ. Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn, trường hợp ban công có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung được thể hiện rõ trong bản vẽ thiết kế mặt bẳng căn hộ đã được phê duyệt.

1.4 Năm hoàn thành :  Dự kiến Quí II năm 2015.

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN

Giá trị căn hộ:

         2.1 Tổng giá bán Căn hộ (chưa bao gồm thuế  GTGT) là: ……………đồng

         (Bằng chữ: …………………………………………………………)

         2.2 Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung (2% tính trên giá bán quy định của Công ty hoặc giá trị Căn hộ trước thuế): ………………………………………………

(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………..)

         2.3 Tổng giá trị Hợp đồng:  ……………………………… (chưa bao gồm thuế GTGT, kinh phí bảo trì phần sở hữu chung)

         (Bằng chữ: ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….)

           (Giá trị trên chưa có chi phí trước bạ và các chi phí lắp đặt thiết bị và sử dụng các dịch vụ khác phát sinh trong quá trình sử dụng nhà như: điện, điện thoại, cấp nước sinh hoạt, thu gom rác tầng hầm, vận chuyển thang máy, bảo vệ, trông giữ xe, sử dụng internet, cáp truyền hình … hàng tháng chủ sử dụng phải trả cho các cơ quan, tổ chức cung cấp hàng hóa và dịch vụ trên).

2.2 Phương thức thanh toán: Bằng tiền Việt Nam đồng.

Bên B có thể thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng của Bên A hoặc chuyển khoản vào Tài khoản ngân hàng của Bên A theo các thông tin chi tiết sau:

          Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Đô - BQP

          Số tài khoản: 21210000078108  tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ

          2.3 Tiến độ thanh toán: Bên B có nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo tiến độ như sau:

          - Lần thứ 1: Bên B thanh toán 50 % giá bán Căn hộ và thuế GTGT sau khi ký kết Hợp Đồng tương đương số tiền là: …………………………………….đồng

          (Bằng chữ:……………………………………………………………………………..)

          - Lần thứ 2: Sau 03 (ba) tháng kể từ ngày ký hợp đồng mua bán, Bên B thanh toán 30% giá bán Căn hộ và thuế GTGT, theo quy định tương đương số tiền là: …………………………………

          (Bằng chữ:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………)

         - Lần thứ 3:  Sau 06 (Sáu) tháng kể từ ngày ký Hợp đồng Mua bán Bên B thành toán 20%  giá bán căn hộ và thuế GTGT, theo quy định tương đương số tiền là: ……………………………………………

         (Bằng chữ:……………………………………………………………………………….)

- Lần thứ 4: Trước khi bàn giao nhà Bên B thanh toán 2% tiền phí bảo trì và các khoản tiền phát sinh khác (nếu có) theo quy định.

           - Trường hợp Bên B không thanh toán đầy đủ theo tiến độ nêu trên thì Điều 7 của Hợp đồng sẽ được áp dụng.

ĐIỀU 3: CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

Bên A cam kết đảm bảo chất lượng công trình theo đúng thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt và tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN BÁN (BÊN A )

4.1 Quyền của Bên Bán ( Bên A )

4.1.1  Yêu cầu Bên B thanh toán đúng theo thỏa thuận trong Hợp đồng;

4.1.2  Yêu cầu Bên B nhận Căn hộ theo đúng thời gian thỏa thuận trong Hợp đồng;

4.1.3  Có quyền ngừng hoặc yêu cầu các nhà cung cấp tạm ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước, và các dịch vụ tiện ích khác nếu Bên B vi phạm nghiêm trọng Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ xây dựng ban hành và Nội quy quản lý sử dụng Tòa nhà;

4.1.4  Được toàn quyền sở hữu, sử dụng, quản lý, kinh doanh, khai thác đối với khu vực sở hữu riêng của Bên A quy định tại Điều 11 trong Hợp đồng (“Khu vực sở hữu riêng của chủ đầu tư”);

4.1.5  Được quyền sở hữu Căn hộ và các quyền hợp pháp khác đối với Căn hộ cho tới thời điểm hoàn thành việc bàn giao Căn hộ cho Bên B và Bên B đã thanh toán đầy đủ các khoản theo Hợp đồng;

4.1.6  Yêu cầu Bên B thanh toán tiền vi phạm trong trường hợp Bên B vi phạm Hợp đồng gây tổn hại cho Bên A hoặc Bên B chậm thanh toán các đợt;

4.1.7  Yêu cầu Bên B thanh toán các khoản phí khác theo quy định của Nhà nước mà chưa nằm trong giá trị Hợp đồng trước khi bàn giao Căn hộ;

4.1.8  Các quyền khác được ghi trong Hợp đồng.

4.2     Nghĩa vụ Bên Bán (Bên A)

4.2.1 Tổ chức xây dựng công trình đảm bảo đúng theo thiết kế đã được phê duyệt về tiến độ và chất lượng công trình;

4.2.2  Bảo quản Căn hộ đã bán trong thời gian chưa bàn giao Căn hộ cho Bên B. Thực hiện bảo hành đối với Căn hộ theo quy định tại Hợp đồng này;

4.2.3  Bàn giao Căn hộ cho Bên B đúng thời hạn kèm theo bản vẽ thiết kế kỹ thuật;

4.2.4  Chịu tránh nhiệm cung cấp hệ thống điện, nước sinh hoạt cho Căn hộ và công trình được đầu nối vào hệ thống hạ tầng của Thành phố;

4.2.5  Cung cấp các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến Dự án cho Bên B để Bên B thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu Căn hộ;

4.2.6 Tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu Căn hộ cho Bên B, nếu Bên B đề nghị và được Bên A đồng ý;

4.2.7  Có trách nhiệm tổ chức thành lập ra Ban quản lý vận hành tòa nhà và Ban quản trị Tòa nhà để thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nhiệm vụ của Ban quản lý và Ban quản trị vận hành tòa nhà;

4.2.8  Các nghĩa vụ khác được ghi trong Hợp đồng.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN MUA (BÊN B )

5.1 Quyền của Bên mua (Bên B)

5.1.1  Nhận bàn giao Căn hộ với các thiết bị, vật liệu trong bản vẽ thiết kế theo đúng thời hạn nêu tại Hợp đồng;

5.1.2  Đề nghị Bên A làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu Căn hộ theo quy định của Pháp Luật;

5.1.3 Sử dụng các dịch vụ hạ tầng do doanh nghiệp dịch vụ cung cấp trực tiếp hoặc thông qua Bên A sau khi nhận bàn giao Căn hộ;

5.1.5  Yêu cầu Bên A hoàn thiện cơ sở hạ tầng đúng theo Hợp đồng đã ký;

5.1.5 Yêu cầu bên A cung cấp chỗ để xe ôtô, xe máy theo quy định;

5.1.6  Các quyền khác được ghi trong Hợp đồng.

5.2 Nghĩa vụ của Bên Mua (Bên B)

5.2.1 Thanh toán tiền mua nhà đầy đủ, đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng;

5.2.2  Thanh toán các khoản thuế, phí và lệ phí mà Bên B phải nộp theo quy định của Pháp luật và theo thỏa thuận trong Hợp đồng này;

5.2.3  Thanh toán các khoản chi phí dịch vụ như: điện, nước, truyền hình, internet, trông giữ xe, vệ sinh môi trường, bảo vệ an ninh và các chi phí khác cho các đơn vị cung cấp dịch vụ và Ban quản lý Tòa nhà theo quy định và thỏa thuận tại Hợp đồng;

5.2.4 Cử đại diện tham gia Ban quản lý Tòa nhà theo quy chế.

5.2.5  Chấp hành đúng và đầy đủ các quy định trong Quy chế quản lý Tòa nhà chung cư do Chủ đầu tư quy định;

5.2.6  Tạo điều kiện thuận lợi cho Ban quản lý Tòa nhà trong việc quản lý, vận hành, bảo trì Tòa nhà;

5.2.7  Bên B sử dụng Căn hộ đúng mục đích theo quy định tại Luật nhà ở. Trong quá trình sử dụng Căn hộ, không được tự ý đục phá sàn, cơi nới xung quanh làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài và bên trong so với thiết kế công trình làm ảnh hưởng đến kết cấu, kiến trúc chung của công trình;

Trong trường hợp Bên B muốn sửa chữa, thay đổi trong Căn hộ sau khi nhận bàn giao căn hộ chính thức, Bên B phải làm đơn xin phép Bên A và được sự đồng ý của Bên A và chấp hành đầy đủ các quy định về phí, vệ sinh môi trường, an toàn lao động...;

5.2.8 Kể từ ngày nhận bàn giao Căn hộ, Bên B chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo quản đối với Căn hộ và có trách nhiệm bảo quản đối với diện tích, tài sản sử dụng chung trong Tòa nhà, như thang máy, hành lang, thiết bị chiếu sáng.....;

5.2.9 Thanh toán tiền phạt trong thỏa thuận Hợp đồng (nếu có), và các nghĩa vụ khác được ghi trong Hợp đồng.

ĐIỀU 6: THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ

Bên B phải chịu các khoản thuế GTGT, kinh phí bảo trì các dịch vụ tiện ích chung và các chi phí khác liên quan đến việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu Căn hộ.

ĐIỀU 7: CHẬM TRỄ TRONG VIỆC THANH TOÁN

                     7.1.Nếu Bên B chậm trả hoặc chưa thanh toán đầy đủ các khoản phải thanh toán theo Hợp đồng trong vòng 10 (mười) ngày, thì Bên B phải chịu lãi suất quá hạn là  0.1%/ngày trên tổng số tiền chậm trả tính từ ngày đến hạn thanh toán đến ngày Bên A nhận được khoản tiền đó.

               7.2 Nếu quá 20 (hai mươi) ngày làm việc tính từ ngày đến hạn thanh toán mà Bên B không thanh toán đủ số tiền phải trả cùng với Lãi suất quá hạn, Bên A có quyền gửi văn bản đến Bên B thông báo chấm dứt Hợp đồng này và Hợp đồng này sẽ chấm dứt sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày Bên A gửi thông báo chấm dứt Hợp đồng và Điều 7.3 dưới đây sẽ được áp dụng.

7.3 Trong trường hợp Hợp đồng bị chấm dứt theo Điều khoản trên thì Bên A không phải bồi thường cho Bên B bất cứ khoản tiền nào và có quyền phạt Bên B 10% giá trị Căn hộ và có quyền bán Căn hộ đó cho người khác.

Bên A chỉ trả cho Bên B số tiền Bên B đã nộp sau khi Bên A bán Căn hộ đó và trừ các khoản tiền phạt, chi phí (nếu có).

ĐIỀU 8: CHẬM TRỄ TRONG VIỆC BÀN GIAO CĂN HỘ

8.1. Nếu Bên A chậm bàn giao căn hộ cho Bên B sau quá 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày bàn giao dự kiến, với điều kiện là Bên B đã tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo quy định tại Hợp đồng này, thì Bên A phải trả lãi cho Bên B lãi suất quá hạn trên khoản tiền mà Bên B đã trả cho Bên A và được tính kế thừa hạn kết thúc 90 (Chín mươi) ngày kể trên đến ngày bàn giao thực tế.

8.2. Trong trường hợp Bên A không bàn giao căn hộ cho Bên B quá 180 (một trăm tám mươi) ngày kể từ ngày bàn giao dự kiến, với điều kiện Bên B đã tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo quy định tại Hợp đồng này thì theo yêu cầu của Bên B Bên A sẽ hoàn trả mọi khoản tiền đã được Bên B trả cho Bên A cộng với mọi khoản lãi được tính trên cơ sở lãi suất quá hạn từ ngày kết thúc thời hạn 90 (chín mươi) ngày nêu tại Điều 8.1 kể trên đến ngày chấm dứt hợp đồng này, hợp đồng này sẽ chấm dứt hiệu lực ngay khi bên B đã nhận được khoản tiền mà Bên A đã hoàn trả theo quy định tại điều khoản này.

8.3. Các biện pháp chế tài quy định tại Mục 8.1, 8.2 nêu trên sẽ không được áp dụng nếu Bên A gặp phải sự kiện bất khả kháng mà sự kiện này làm cho Bên A không thể bàn giao căn hộ theo đúng dự kiến. Trong trường hợp này Bên A có thể trì hoãn việc bàn giao căn hộ thêm một thời gian tương ứng với thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng, cộng với thời gian để Bên A khắc phục các hậu quả phát sinh từ sự kiện bất khả kháng này và Bên A sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho Bên B để thông báo thời gian bàn giao dự kiến mới.

8.4. Khi Bên A bàn giao căn hộ theo thông báo mới, Bên B phải bố trí đến nhận bàn giao căn hộ theo thông báo mới. Trong trường hợp Bên B không đến nhận bàn giao căn hộ, thì Bên B sẽ phải chịu chi phí bảo quản căn hộ kể từ ngày hết hạn bàn giao với số tiền là: 50.000đ (Năm mươi nghìn đồng chẵn)/1ngày/căn hộ.

ĐIỀU 9: GIAO NHẬN CĂN HỘ

                     9.1 Thời gian dự kiến giao Căn hộ đã hoàn thiện trong Quí II năm 2015

                     9.2 Tại thời điểm bàn giao Căn hộ, nếu Bên B phát hiện có sai sót và khuyết điểm so với mô tả tại Hợp đồng, Bên B có quyền ghi rõ các yêu cầu sửa chữa, khắc phục những điểm không phù hợp đó vào Biên bản bàn giao Căn hộ. Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao, Bên A có trách nhiệm khắc phục những khuyết điểm sai sót trên. Để tránh nhầm lẫn và phát sinh tranh chấp, Các bên thống nhất rằng, mọi khuyết  điểm, sai sót, hư hỏng (nếu có) tại Căn hộ tại thời điểm bàn giao Căn hộ sẽ áp dụng theo quy định bảo hành đối với Căn hộ.

                     9.3 Trong trường hợp Bên B không ký hoặc không ghi rõ các yêu cầu sửa chữa, khắc phục (nếu có) vào Biên bản bàn giao Căn hộ thì Các bên thống nhất rằng Bên B đồng ý chấp nhận hoàn toàn Căn hộ và đã nhận bàn giao Căn hộ với đầy đủ chi tiết và đặc điểm như quy định tại Hợp đồng.

                    9.4 Trong trường hợp Bên B không có mặt tại thời điểm bàn giao Căn hộ trong vòng 10 ngày, Bên A sẽ ra thông báo đợt 2. Nếu Bên B tiếp tục vắng mặt sau 30 ngày thì Bên A sẽ tính chi phí bảo quản Căn hộ, các phí an ninh, vệ sinh môi trường theo quy định của Công ty và thành phố Hà Nội.

Sau 90 ngày Bên B không đến nhận bàn giao Căn hộ, Bên A có quyền bán thanh lý Căn hộ đó cho người khác và Điều 7.3 sẽ được áp dụng.

                     9.5 Việc bàn giao Căn hộ sẽ được lập thành biên bản và sẽ được ký kết giữa các Bên theo mẫu Biên bản bàn giao Căn hộ.

ĐIỀU 10: BẢO HÀNH NHÀ Ở

10.1 Thời hạn bảo hành công trình là: 12 tháng. Bên A chỉ bảo hành các hạng mục sai sót liên quan đến công trình kể từ ngày bàn giao Căn hộ.

  1.  Bên A sẽ không có nghĩa vụ bảo hành Căn hộ trong trường hợp sau:

- Hết thời hạn bảo hành;

- Trường hợp hư hỏng do lỗi của Bên B hoặc do bất kỳ người cư trú nào khác hay do bất kỳ bên thứ ba nào khác gây ra;

-  Trường hợp do “Sự kiện bất khả kháng” như thiên tai, lũ lụt… làm hư hại hoặc làm hỏng;

10.3 Bên B phải có nghĩa vụ thông báo cho Bên A ít nhất 01 (một) ngày kể từ khi phát hiện hư hỏng, sai sót và phải thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý nhằm hạn chế tối đa mức độ thiệt hại của các hư hỏng đó.

Trong trường hợp Bên B không thông báo hoặc không khắc phục những hư hỏng, khiếm khuyết đó thì Bên B phải chịu toàn bộ hoặc một phần chi phí tùy theo mức độ thiệt hại.

          10.4 Việc bảo hành chỉ được thực hiện bởi Bên A hoặc một hay nhiều đơn vị chuyên nghiệp được Bên A thuê để sửa chữa hạng mục hư hỏng đó theo như thời điểm bàn giao Căn hộ. Trong quá trình bảo hành, sửa chữa phải cố gắng hạn chế tối đa những bất tiện và tổn thất về tài sản cho Bên B hoặc cư dân khác trong Căn hộ và Bên B phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc bảo hành, sửa chữa.

ĐIỀU 11: CHUYỂN GIAO QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

11.1 Bên B có quyền thực hiện các giao dịch như chuyển nhượng, thế chấp, cho thuê để ở, tặng cho và các giao dịch khác theo quy định của pháp luật về nhà ở sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với Căn hộ đó.

11.2 Trong trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu Căn hộ, Bên B chỉ có quyền thực hiện các giao dịch về nhà ở nói trên khi đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Bên A theo bản Hợp đồng này và phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A.

          Trong trường hợp chưa nhận bàn giao Căn hộ, Bên B có quyền chuyển nhượng, chuyển giao các quyền và nghĩa vụ của mình quy định trong Hợp đồng này cho Bên thứ ba khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A.

          11.3 Bên B không có quyền dùng Hợp đồng này đi thế chấp dưới mọi hình thức nào, nếu không có sự đồng ý của Bên A.

11.4 Bên B phải có nghĩa vụ thông báo cho Bên A về việc chuyển nhượng Căn hộ/Hợp đồng. Người nhận chuyển nhượng Căn hộ hoặc Người nhận chuyển nhượng Hợp đồng đều được hưởng quyền lợi cũng như các nghĩa vụ của Bên B theo quy định trong Hợp đồng, Nội quy tòa nhà, các Phụ lục đính kèm Hợp đồng và các sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm (nếu có). Trong trường hợp chuyển nhượng Hợp đồng thì Người nhận chuyển nhượng chỉ được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ sau khi đã ký kết Hợp đồng mua bán giữa hai bên, đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế với Nhà nước và các cam kết với Chủ đầu tư.

ĐIỀU 12: CAM KẾT ĐỐI VỚI PHẦN SỞ HỮU RIÊNG, PHẦN SỞ HỮU CHUNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ CỦA KHU CĂN HỘ

12.1 Bên B được quyền sử dụng riêng đối với diện tích Căn hộ được quy định tại Điều 1 bản Hợp đồng này và được quyền sử dụng đối với phần diện tích thuộc sở hữu chung trong Tòa nhà.

12.2 Các diện tích và hạng mục công trình thuộc sở hữu riêng của Bên A gọi là “Khu vực sở hữu riêng của chủ đầu tư” là diện tích trong Công trình thuộc sở hữu riêng của Chủ đầu tư, không phân bổ vào giá bán Căn hộ, bao gồm:

- Từ tầng 1 đến tầng 5 Tòa nhà;

- Diện tích các tầng hầm, tầng kỹ thuật, tầng áp mái;

- Khu vực khác thuộc Dự án được dùng vào mục đích thương mại – dịch vụ;

- Hệ thống sân, đường giao thông xung quanh công trình.

12.3 Chủ đầu tư/ Ban quản lý tòa nhà quy định phí quản lý hàng tháng dựa trên chi phí thực tế cho việc quản lý, vận hành chung cư và quy định của UBND thành phố Hà Nội ban hành. Mức phí trên có thể điều chỉnh vào từng thời điểm theo thực tế và dựa theo quy định của UBND thành phố Hà Nội.

ĐIỀU 13: SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

Các bên nhất trí thỏa thuận một trong các trường hợp sau đây được coi là sự kiện bất khả kháng:

          a. Do chiến tranh hoặc do thiên tai hoặc do thay đổi chính sách pháp luật của Nhà nước.

          b. Do phải thực hiện các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc các trường hợp khác do pháp luật quy định.

ĐIỀU 14: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trường hợp có tranh chấp giữa các Bên về nội dung Hợp đồng thì sẽ được giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải giữa hai Bên. Trong trường hợp không thể giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải thì một trong hai Bên có thể yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết theo pháp luật Việt Nam và các Bên phải chấp hành phán quyết của Tòa án cao nhất.

ĐIỀU 15: THÔNG BÁO VÀ THƯ TỪ GIAO DỊCH

15.1 Các Thông báo giữa hai Bên thì phải lập thành văn bản và được gửi về địa chỉ liên lạc nêu tại Hợp đồng hoặc địa chỉ khác khi có thông báo thay đổi trước bằng văn bản của các Bên.

15.2 Bên nhận được xem như đã nhận được Thông báo từ phía Bên kia:

          - Vào ngày gửi nếu giao tận tay có ký nhận của Bên mua/ Người ủy quyền;

          - Vào ngày thứ hai trong trường hợp thư được gửi bảo đảm qua đường Bưu điện.       

ĐIỀU 16: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hai Bên sẽ thống nhất chấm dứt Hợp đồng trong các trường hợp sau đây:

16.1 Hai Bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng bằng văn bản. Trong trường hợp này, Hai Bên sẽ thỏa thuận các điều kiện và thời gian chấm dứt.

16.2 Hợp đồng chấm dứt theo Điều 7 và Điều 8 của bản Hợp đồng hoặc Bên B vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của Bên B trong Hợp đồng theo đánh giá của Bên A mà bên B không khắc phục và chấm dứt hành vi vi phạm đó trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Bên A gửi thông báo về vi phạm đó.

ĐIỀU 17: BẢO HIỂM

Kể từ ngày bàn giao Căn hộ, Bên B chịu trách nhiệm mua và duy trì các loại Bảo hiểm Căn hộ theo quy định của Pháp luật và Nội quy Tòa nhà.

ĐIỀU 18: CÁC THỎA THUẬN KHÁC

         18.1 Khi một Bên không thực hiện nghĩa vụ hoặc chậm chễ trong việc thực hiện các nghĩa vụ được quy định trong Hợp đồng do “Sự kiện bất khả kháng” gây ra thì sẽ không được coi là vi phạm Hợp đồng. Bên bị ảnh hưởng phải có thông báo bằng văn bản cho Bên kia khi nhận thấy rằng mình không thể thực hiện được nghĩa vụ do “Sự kiện bất khả kháng” gây ra.

         18.2 Các Bên sẽ giúp đỡ và hợp tác với nhau trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

          18.3 Nếu có bất kỳ phần, khoản, mục hoặc điều khoản nào trong Hợp đồng này bị tuyên bố là bất hợp pháp, vô hiệu, không có hiệu lực thi hành thì các điều khoản còn lại của Hợp đồng mà không bị ảnh hưởng vẫn có giá trị pháp lý và vẫn có hiệu lực thực hiện.

 

ĐIỂU 19: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc ký kết giữa các Bên là hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc, lừa dối. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu cần thay đổi hay bổ sung Hợp đồng, các Bên sẽ thống nhất và lập văn bản có chữ ký của hai Bên và có giá trị pháp lý như Hợp đồng này.

Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 03 (ba) bản, Bên B giữ 01 (một) bản.

Hai Bên B và Bên A đã đọc kỹ các nội dung trong Hợp đồng này, hiểu rõ, chấp nhận toàn bộ nội dung Hợp đồng và nhất trí ký tên dưới đây./.

 

 

       BÊN MUA

 

BÊN BÁN

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hoan

 

 

 

LỤC 1 A

(Kèm theo Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư 21 tầng tại ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

PHỤ I A BÀN GIAO CHO KHÁCH HÀNG

BẢNG THỐNG KÊ VẬT LIỆU, THIẾT BỊ CHÍNH CỦA CĂN HỘ CHUNG CƯ

 

TT

QUY CÁCH, XUẤT XỨ CỦA THIẾT BỊ

Xuâtxứ, chi tiết,

A

TRẦN TƯỜNG

 

1

Sơn tường VEPA hoặc tương đương

Liên doanh

2

Chân tường ốp cạch CERAMEC 150X 400

Liên doanh

3

Gạch ốp khu WC gạch CERAMEC   kích thước 250x400

Liên doanh

4

Gạch ốp tường khu bếp CERAMEC Kích thước 250x400

Liên doanh

5

Trần phụ WC thạch cao chịu nước

Liên doanh

B

SÀN

 

1

Lát sàn căn hộ gạch CERAMEC kích thước 400x400

 

2

Lát sàn khu WC gạch CERAMEC chống trơn kích thước250x400

 

3

Lát sàn ban công gạch CERAMEC chống trơn    300x300

 

C

CỬA

 

1

Cửa, khuôn cửa đi ra vào căn hộ gỗ nhóm 2 sơn PU, Khóa ViệtTiệp

Việt nam

2

Cửa, Khuôn cửa đi thông phòng gỗ công nghiệp sơn PU

Liên Doanh

3

Cửa đi khu WC bằng cửa nhựa lõi thép

Liên Doanh

4

Cửa sổ bằng cửa nhụa lõi thép

Liên Doanh

5

Cửa đi ra ban công bằng cửa nhựa  lõi thép

Liên Doanh

D

Lan can Lôgia

 

1

Lam can bảo vệ Logia bằng sắt hộp

Việt Nam

E

THIẾT BỊ ĐIỆN

 

1

Đèn chiếu sàng các loại

Liên Doanh

2

Chuông điện

Liên Doanh

3

Đế, mặt công tắc các loại

Liên Doanh

4

Ổ cắm, hạt công tác cấc loại

Liên Doanh

5

Aptomat các loại 1 pha, 3 pha

Liên Doanh

6

Tủ điện trong phòng

Liên Doanh

F

Thiết bị nước

 

1

Thiết bị cấp nước, Ống,tê, cút….Bằng nhựa PPR

Liên Doanh

2

Thiết bị thoát nước, ống, tê, cút…bằng nhựa, PVC

Liên Doanh

3

Gương giá đỡ

Liên Doanh

4

Lavabo

Liên Doanh

5

Vòi rửa, Vòi xịt

Liên Doanh

6

Chậu rửa bếp (2 ngăn)

Liên Doanh

 

 

 

 

 

 

 

Tell: 09345.314.18

laughChung cư Đông Đô

smileyTin tức BĐS

Đăng lúc 21 Tháng Tư, 2016